کلمات کلیدی توضیحی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی کلمات کلیدی توضیحی رتبه:5.0

طراحی پل

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

 

در طراحی پل و سایر ابنیه فنی، تیم طراحی پل ما امکان ارائه پیشنهاد بسته کامل طراحی در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی: از مرحله امکان سنجی تا نظارت کارگاهی را دارد. این خدمات از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک مختص به شالوده پل شروع شده و تا بسته کامل مطالعات طراحی را در بر می گیرد.

این گروه توانایی طراحی انواع پلهای شهری و غیرشهری با سیستمهای سازه ای متفاوت شامل موارد زیر را دارد:

  • پلهای تیردال بتنی و فلزی (Concrete and steel girder bridges)
  • پلهای بتنی درجای مسلح و پیش تنیده (Reinforced and Pre-stressed Insitu Concrete Bridges)
  • پلهای صندوقه ای فلزی (Steel Box Girder Bridges)
  • پلهای صندوقه ای بتنی پیش ساخته و درجا (Precast and Insitue Cellular Bridges)
  • پلهای قوسی و خرپایی (Arch and Truss Bridges)
  • پلهای ترکه ای (Cable Stayed Bridges)

که با کلیک بر روی متن زیر، اطلاعات بیشتری از سوابق این تیم کارشناسی در اختیار شما قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این سوابق تماماً در قالب همین تیم طراحی انجام شده است و به غیر از آن، هرکدام از کارشناسان ما به طور انفرادی سوابق متعدد بسیار باارزشی در طراحی، نظارت و اجرای پروژه های پلسازی دارند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سوابق طراحی پل این تیم کارشناسی اینجا کلیک نمایید.