تیم طراحی تونل یا همان گروه طراحی تونل آمادگی ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی در طراحی فضاهای زیرزمینی ,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم را دارد. این حدمات تاکنون برای پروژه های تونل انتقال آب آزاد, حفاری مکانیزه با Hard rock EPB,ماشین حفر تونل به مهندسین مشاور آبان پژوه برای خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب آزاد,مطالعات زمین¬شناسی, هیدروژئولوژی و زمین¬شناسی مهندسی برای حفاری مکانیزه,ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه,انتخاب نوع ماشین حفر تونل (TBM) مناسب,معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخصات با کارخانه سازنده (Herrenknecht),تهیه و دسته بندی اطلاعات مورد نیاز سازندگان دستگاه TBM,محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير,معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی جانمایی تجهیز کارگاه,ارائه الزامات اولیه شروع حفاری TBM از ترانشه ورودی تونل,طراحی کارخانه سگمنت و ارائه نفرات و تجهیزات لازم,خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم ترابری, طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم برق رسانی, طراحی سیستم روشنایی تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل, طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل, طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل, تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرا ,تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan),طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت,نحوه آب بندی تونل,تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونل,معرفی, انتخاب و طراحی روشهای بهسازی شرایط خاک,تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل, تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا,حفاری تونل آب بر 15 کیلومتری با Double Shield TBM,طرح شامل 2 سد RCC, تونل انتقال 7/3 کیلومتری, تونل آب بر 6/15 کیلومتری با قطر داخلی 5/3 متر, شفتها, مغارها و تونل نهایی به طول 4 کیلومتر می باشد که تونلها با دو دستگاه Double Shield TBM و روش چالزنی و آتشباری اجرا خواهد شد, سریلانکا, شرکت مهندسی فرآب, مطالعات طراحی مرحله دوم تونل بلند (آب بر) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب, احداث سد و نيروگاه) اومااويا – سريلانكا,مرور و بررسی مطالعات زمین¬شناسی و هیدروژئولوژی و تهیه گزارش زمين شناسي مهندسي و مخاطرات زمين شناسي براي حفاري مكانيزه,ارائه گزارشهاي كليات روش اجراو روش اجراي تمام مکانيزه و سنتي براي تونلها با درنظر گرفتن برنامه زمانبندي کلي مدنظر کارفرما,مرور طراحي هندسي پوشش سگمنتي تونل در مقاطع سگمنت گذاري و طراحی سازه ای سگمنت Inlay,طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه پرتال TBM AIDT,طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه ترانشه واقع در Dyraaba,طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.1 از ترانشه پرتال TBM ADIT,طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.2 از ترانشه واقع در Dyraaba,طراحي روش دمونتاژ دو ماشين TBM,طراحي سيستم ترابري و برآورد تجهيزات موردنياز,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل شامل طراحي و تهيه مشخصات تجهيزات,طراحي تزريق تماسي پشت رينگ و يا سگمنت كف به همراه طرح اختلاط و مشخصات فني مصالح,ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي مكانيزه, تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا,حفاری تونل انتقال 7/3 کیلومتری با چالزنی و آتشباری, مطالعات طراحی روش اجرای تونل کوتاه (انتقال) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب, احداث سد و نيروگاه) اومااويا – سريلانكا,تهیه گزارش روش حفاری شامل ارائه طراحی الگوی آتشباری,ارائه روش اجرای تحکیم موقت,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي متداول,طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل, همکاری در نظارت بر مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم انجام شده توسط مشارکت Poyry-Switzerland و مهاب قدس,همکاری در بازرسی و تست ماشین حفر تونل دوم از نوع Double Shield در کارخانه سازنده (Herrenknecht-Germany), تونل انتقال آب چمشیر, حفاری مکانیزه با Single Shield TBM, شرکت ساختمانی سابیر, خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب چمشیر,معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی براساس استفاده از آرماتور و یا استیل فایبر (steel fiber), تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم), شرکت مهندسی رهاب, مستندسازی روند خرید ماشینهای حفر تونل در نه جلد, تونل انتقال آب گلاب, حفاری مکانیزه با Double Shield TBM, مهندسین مشاور ستیران,شرکت سپرسنگ, تهیه گزارش بررسی مقدماتی اطلاعات مربوط به تونل اصلی و نهایی نمودن مبانی طراحی,مطالعات طراحی تفصیلی تونل اصلی,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی با روشهای تجربی و عددی,طراحي هندسی پوشش نهايي سگمنتی تونل اصلی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل,آب بندی پوشش سگمنتی,تزریق تماسی پشت سگمنت,ارائه الگوی مناسب جهت طرح ابزار دقیق تونل اصلی,طراحی هندسی و سازه ای اتاقک شروع و روش اجرای آن,طراحی هندسی و سازه ای تاسیسات باراندازی (Tippler),روش اجرای مکانیزه تونل اصلی با ماشین حفر تونل (TBM),مشکلات حین حفاری با ماشین و معرفی روشهای بهسازی و رفع مشکلات,طراحی سیستم ترابری ریلی,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم روشنایی حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,تهیه دستورالعمل ایمنی اجرای مکانیزه,خدمات مهندسی تامین کالا؛ شامل: بررسی پیشنهادهای فنی و بازرگانی سازندگان تجهیزات حفاری مکانیزه و انتخاب شرکت سازنده براساس روش امتیازده,طراحی کارخانه سگمنت, تونل انتقال آب حلب,سوریه, شرکت ساختمانی سابیربین الملل, همکاری در بازرسی و تحویل ماشین حفر تونل از نوع Single Shield TBM و قالبهای و تجهیزات ساخت سگمنت,طراحی ترانشه ورودی تونل,طراحی جانمایی تجهیز کارگاه,تهیه چارت سازمانی کارگاه,مطالعات طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی, حفاری مکانیزه با Single Shield TBM,ماشین حفر تونل, تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم), طراحی هندسی و سازه ای کفسازی محوطه و آماده سازی پرتال ورودی همراه با سازه های مربوط به نصب و راه اندازی ماشین حفر تونل از نوع Double Shield, مهندسین مشاور ایمن سازان, سد و نیروگاه رودبار لرستان, تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه اجرای فضاهای زیرزمینی و راههای دسترسی به محل پروژه همراه با برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت, شرکت مهندسی عمران, تونل انتقال آب قمرود (قطعات سوم و چهارم), تهیه گزارش مرور پروژه های مشابه با هدف مقایسه شرایط و تصمیمات گرفته شده در تونل قمرود,تهیه گزارش مخاطرات زمین شناسی پیش رو و نحوه کنترل و مقابله با آنها ارائه شده است, مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی تونل,گروه طراحی تونل,بالاترین سطح خدمات مهندسی,طراحی فضاهای زیرزمینی,تیم طراحی تونل,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم, تونل انتقال آب آزاد, حفاری مکانیزه با Hard rock EPB,ماشین حفر تونل, مهندسین مشاور آبان پژوه, خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب آزاد,مطالعات زمین¬شناسی, هیدروژئولوژی و زمین¬شناسی مهندسی برای حفاری مکانیزه,ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه,انتخاب نوع ماشین حفر تونل (TBM) مناسب,معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخصات با کارخانه سازنده (Herrenknecht),تهیه و دسته بندی اطلاعات مورد نیاز سازندگان دستگاه TBM,محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير,معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی جانمایی تجهیز کارگاه,ارائه الزامات اولیه شروع حفاری TBM از ترانشه ورودی تونل,طراحی کارخانه سگمنت و ارائه نفرات و تجهیزات لازم,خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم ترابری, طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم برق رسانی, طراحی سیستم روشنایی تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل, طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل, طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل, تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرا ,تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan),طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت,نحوه آب بندی تونل,تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونل,معرفی, انتخاب و طراحی روشهای بهسازی شرایط خاک,تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل, تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا,حفاری تونل آب بر 15 کیلومتری با Double Shield TBM,طرح شامل 2 سد RCC, تونل انتقال 7/3 کیلومتری, تونل آب بر 6/15 کیلومتری با قطر داخلی 5/3 متر, شفتها, مغارها و تونل نهایی به طول 4 کیلومتر می باشد که تونلها با دو دستگاه Double Shield TBM و روش چالزنی و آتشباری اجرا خواهد شد, سریلانکا, شرکت مهندسی فرآب, مطالعات طراحی مرحله دوم تونل بلند (آب بر) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب, احداث سد و نيروگاه) اومااويا – سريلانكا,مرور و بررسی مطالعات زمین¬شناسی و هیدروژئولوژی و تهیه گزارش زمين شناسي مهندسي و مخاطرات زمين شناسي براي حفاري مكانيزه,ارائه گزارشهاي كليات روش اجراو روش اجراي تمام مکانيزه و سنتي براي تونلها با درنظر گرفتن برنامه زمانبندي کلي مدنظر کارفرما,مرور طراحي هندسي پوشش سگمنتي تونل در مقاطع سگمنت گذاري و طراحی سازه ای سگمنت Inlay,طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه پرتال TBM AIDT,طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه ترانشه واقع در Dyraaba,طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.1 از ترانشه پرتال TBM ADIT,طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.2 از ترانشه واقع در Dyraaba,طراحي روش دمونتاژ دو ماشين TBM,طراحي سيستم ترابري و برآورد تجهيزات موردنياز,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل شامل طراحي و تهيه مشخصات تجهيزات,طراحي تزريق تماسي پشت رينگ و يا سگمنت كف به همراه طرح اختلاط و مشخصات فني مصالح,ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي مكانيزه, تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا,حفاری تونل انتقال 7/3 کیلومتری با چالزنی و آتشباری, مطالعات طراحی روش اجرای تونل کوتاه (انتقال) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب, احداث سد و نيروگاه) اومااويا – سريلانكا,تهیه گزارش روش حفاری شامل ارائه طراحی الگوی آتشباری,ارائه روش اجرای تحکیم موقت,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي متداول,طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل, همکاری در نظارت بر مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم انجام شده توسط مشارکت Poyry-Switzerland و مهاب قدس,همکاری در بازرسی و تست ماشین حفر تونل دوم از نوع Double Shield در کارخانه سازنده (Herrenknecht-Germany), تونل انتقال آب چمشیر, حفاری مکانیزه با Single Shield TBM, شرکت ساختمانی سابیر, خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب چمشیر,معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی براساس استفاده از آرماتور و یا استیل فایبر (steel fiber), تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم), شرکت مهندسی رهاب, مستندسازی روند خرید ماشینهای حفر تونل در نه جلد, تونل انتقال آب گلاب, حفاری مکانیزه با Double Shield TBM, مهندسین مشاور ستیران,شرکت سپرسنگ, تهیه گزارش بررسی مقدماتی اطلاعات مربوط به تونل اصلی و نهایی نمودن مبانی طراحی,مطالعات طراحی تفصیلی تونل اصلی,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی با روشهای تجربی و عددی,طراحي هندسی پوشش نهايي سگمنتی تونل اصلی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل,آب بندی پوشش سگمنتی,تزریق تماسی پشت سگمنت,ارائه الگوی مناسب جهت طرح ابزار دقیق تونل اصلی,طراحی هندسی و سازه ای اتاقک شروع و روش اجرای آن,طراحی هندسی و سازه ای تاسیسات باراندازی (Tippler),روش اجرای مکانیزه تونل اصلی با ماشین حفر تونل (TBM),مشکلات حین حفاری با ماشین و معرفی روشهای بهسازی و رفع مشکلات,طراحی سیستم ترابری ریلی,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم روشنایی حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,تهیه دستورالعمل ایمنی اجرای مکانیزه,خدمات مهندسی تامین کالا؛ شامل: بررسی پیشنهادهای فنی و بازرگانی سازندگان تجهیزات حفاری مکانیزه و انتخاب شرکت سازنده براساس روش امتیازده,طراحی کارخانه سگمنت, تونل انتقال آب حلب,سوریه, شرکت ساختمانی سابیربین الملل, همکاری در بازرسی و تحویل ماشین حفر تونل از نوع Single Shield TBM و قالبهای و تجهیزات ساخت سگمنت,طراحی ترانشه ورودی تونل,طراحی جانمایی تجهیز کارگاه,تهیه چارت سازمانی کارگاه,مطالعات طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی, حفاری مکانیزه با Single Shield TBM,ماشین حفر تونل, تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم), طراحی هندسی و سازه ای کفسازی محوطه و آماده سازی پرتال ورودی همراه با سازه های مربوط به نصب و راه اندازی ماشین حفر تونل از نوع Double Shield, مهندسین مشاور ایمن سازان, سد و نیروگاه رودبار لرستان, تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه اجرای فضاهای زیرزمینی و راههای دسترسی به محل پروژه همراه با برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت, شرکت مهندسی عمران, تونل انتقال آب قمرود (قطعات سوم و چهارم), تهیه گزارش مرور پروژه های مشابه با هدف مقایسه شرایط و تصمیمات گرفته شده در تونل قمرود,تهیه گزارش مخاطرات زمین شناسی پیش رو و نحوه کنترل و مقابله با آنها, تیم طراحی تونل یا همان گروه طراحی تونل آمادگی ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی در طراحی فضاهای زیرزمینی ,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم را دارد. این حدمات تاکنون برای پروژه های تونل انتقال آب آزاد, حفاری مکانیزه با Hard rock EPB,ماشین حفر تونل به مهندسین مشاور آبان پژوه برای خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب آزاد,مطالعات زمین¬شناسی, هیدروژئولوژی و زمین¬شناسی مهندسی برای حفاری مکانیزه,ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه,انتخاب نوع ماشین حفر تونل (TBM) مناسب,معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخصات با کارخانه سازنده (Herrenknecht),تهیه و دسته بندی اطلاعات مورد نیاز سازندگان دستگاه TBM,محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير,معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی جانمایی تجهیز کارگاه,ارائه الزامات اولیه شروع حفاری TBM از ترانشه ورودی تونل,طراحی کارخانه سگمنت و ارائه نفرات و تجهیزات لازم,خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم ترابری, طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم برق رسانی, طراحی سیستم روشنایی تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل, طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل, طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل, تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرا ,تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan),طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت,نحوه آب بندی تونل,تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونل,معرفی, انتخاب و طراحی روشهای بهسازی شرایط خاک,تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل, تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا,حفاری تونل آب بر 15 کیلومتری با Double Shield TBM,طرح شامل 2 سد RCC, تونل انتقال 7/3 کیلومتری, تونل آب بر 6/15 کیلومتری با قطر داخلی 5/3 متر, شفتها, مغارها و تونل نهایی به طول 4 کیلومتر می باشد که تونلها با دو دستگاه Double Shield TBM و روش چالزنی و آتشباری اجرا خواهد شد, سریلانکا, شرکت مهندسی فرآب, مطالعات طراحی مرحله دوم تونل بلند (آب بر) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب, احداث سد و نيروگاه) اومااويا – سريلانكا,مرور و بررسی مطالعات زمین¬شناسی و هیدروژئولوژی و تهیه گزارش زمين شناسي مهندسي و مخاطرات زمين شناسي براي حفاري مكانيزه,ارائه گزارشهاي كليات روش اجراو روش اجراي تمام مکانيزه و سنتي براي تونلها با درنظر گرفتن برنامه زمانبندي کلي مدنظر کارفرما,مرور طراحي هندسي پوشش سگمنتي تونل در مقاطع سگمنت گذاري و طراحی سازه ای سگمنت Inlay,طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه پرتال TBM AIDT,طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه ترانشه واقع در Dyraaba,طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.1 از ترانشه پرتال TBM ADIT,طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.2 از ترانشه واقع در Dyraaba,طراحي روش دمونتاژ دو ماشين TBM,طراحي سيستم ترابري و برآورد تجهيزات موردنياز,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل شامل طراحي و تهيه مشخصات تجهيزات,طراحي تزريق تماسي پشت رينگ و يا سگمنت كف به همراه طرح اختلاط و مشخصات فني مصالح,ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي مكانيزه, تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا,حفاری تونل انتقال 7/3 کیلومتری با چالزنی و آتشباری, مطالعات طراحی روش اجرای تونل کوتاه (انتقال) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب, احداث سد و نيروگاه) اومااويا – سريلانكا,تهیه گزارش روش حفاری شامل ارائه طراحی الگوی آتشباری,ارائه روش اجرای تحکیم موقت,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي متداول,طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل, همکاری در نظارت بر مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم انجام شده توسط مشارکت Poyry-Switzerland و مهاب قدس,همکاری در بازرسی و تست ماشین حفر تونل دوم از نوع Double Shield در کارخانه سازنده (Herrenknecht-Germany), تونل انتقال آب چمشیر, حفاری مکانیزه با Single Shield TBM, شرکت ساختمانی سابیر, خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب چمشیر,معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی براساس استفاده از آرماتور و یا استیل فایبر (steel fiber), تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم), شرکت مهندسی رهاب, مستندسازی روند خرید ماشینهای حفر تونل در نه جلد, تونل انتقال آب گلاب, حفاری مکانیزه با Double Shield TBM, مهندسین مشاور ستیران,شرکت سپرسنگ, تهیه گزارش بررسی مقدماتی اطلاعات مربوط به تونل اصلی و نهایی نمودن مبانی طراحی,مطالعات طراحی تفصیلی تونل اصلی,تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی با روشهای تجربی و عددی,طراحي هندسی پوشش نهايي سگمنتی تونل اصلی,طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل,آب بندی پوشش سگمنتی,تزریق تماسی پشت سگمنت,ارائه الگوی مناسب جهت طرح ابزار دقیق تونل اصلی,طراحی هندسی و سازه ای اتاقک شروع و روش اجرای آن,طراحی هندسی و سازه ای تاسیسات باراندازی (Tippler),روش اجرای مکانیزه تونل اصلی با ماشین حفر تونل (TBM),مشکلات حین حفاری با ماشین و معرفی روشهای بهسازی و رفع مشکلات,طراحی سیستم ترابری ریلی,طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم روشنایی حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل,تهیه دستورالعمل ایمنی اجرای مکانیزه,خدمات مهندسی تامین کالا؛ شامل: بررسی پیشنهادهای فنی و بازرگانی سازندگان تجهیزات حفاری مکانیزه و انتخاب شرکت سازنده براساس روش امتیازده,طراحی کارخانه سگمنت, تونل انتقال آب حلب,سوریه, شرکت ساختمانی سابیربین الملل, همکاری در بازرسی و تحویل ماشین حفر تونل از نوع Single Shield TBM و قالبهای و تجهیزات ساخت سگمنت,طراحی ترانشه ورودی تونل,طراحی جانمایی تجهیز کارگاه,تهیه چارت سازمانی کارگاه,مطالعات طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی, حفاری مکانیزه با Single Shield TBM,ماشین حفر تونل, تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم), طراحی هندسی و سازه ای کفسازی محوطه و آماده سازی پرتال ورودی همراه با سازه های مربوط به نصب و راه اندازی ماشین حفر تونل از نوع Double Shield, مهندسین مشاور ایمن سازان, سد و نیروگاه رودبار لرستان, تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه اجرای فضاهای زیرزمینی و راههای دسترسی به محل پروژه همراه با برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت, شرکت مهندسی عمران, تونل انتقال آب قمرود (قطعات سوم و چهارم), تهیه گزارش مرور پروژه های مشابه با هدف مقایسه شرایط و تصمیمات گرفته شده در تونل قمرود,تهیه گزارش مخاطرات زمین شناسی پیش رو و نحوه کنترل و مقابله با آنها ارائه شده است, رتبه:5.0

تونلهای انتقال آب

 • Tehran metro Line 3: Invert segmet
  Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی از طراحی کامل تونلهای انتقال آب تا تهیه اسناد مناقصه و گزارشهای فنی ادعا برای پیمانکاران را دارد.

برخی از پروژه هایی که به طور کامل توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید:

 

نام پروژه و مشخصات کلی

کشور

کارفرما

خدمات ارائه شده

دوره طراحی

نماینده کارفرما

 

 

 

 

 

 

تونل انتهایی آبرسانی به دشت قروه دهگلان

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

حفاری مکانیزه با Hard rock EPB، طول تونل 11 کیلومتر و قطر نهایی 3 متر

ایران

مهندسین مشاور آبان پژوه

خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب آزاد ؛ شامل:

 • مطالعات زمین­شناسی، هیدروژئولوژی و زمین­شناسی مهندسی برای حفاری مکانیزه
 • ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه
 • انتخاب نوع ماشین حفر تونل (TBM) مناسب
 • معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخصات با کارخانه سازنده 
 • تهیه و دسته بندی اطلاعات مورد نیاز سازندگان دستگاه TBM
 • محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير
 • معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن
 • تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی
 • طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی
 • طراحی جانمایی تجهیز کارگاه
 • ارائه الزامات اولیه شروع حفاری TBM از ترانشه ورودی تونل
 • طراحی کارخانه سگمنت و ارائه نفرات و تجهیزات لازم
 • خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم ترابری، طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل، طراحی سیستم برق رسانی، طراحی سیستم روشنایی تونل، طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل، طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل، طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل، طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل، طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل، تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرا
 • تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan)
 • طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت
 • نحوه آب بندی تونل
 • تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونل
 • معرفی، انتخاب و طراحی روشهای بهسازی شرایط خاک
 • تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل

 

1392

مهندس گلشن

(مدیریت عامل)

تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا

(حفاری تونل آب بر 15 کیلومتری با  Double Shield TBM)

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

طرح شامل 2 سد RCC، تونل انتقال 7/3 کیلومتری، تونل آب بر 6/15 کیلومتری با قطر داخلی 5/3 متر، شفتها، مغارها و تونل نهایی به طول 4 کیلومتر می باشد که تونلها با دو دستگاه Double Shield TBM و روش چالزنی و آتشباری اجرا خواهد شد.

 

سریلانکا

شرکت مهندسی فرآب

مطالعات طراحی مرحله دوم تونل بلند (آب بر) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب، احداث سد و نيروگاه) اومااويا - سريلانكا؛ شامل:

 • مرور و بررسی مطالعات زمین­شناسی و هیدروژئولوژی و تهیه گزارش زمين شناسي مهندسي و مخاطرات زمين شناسي براي حفاري مكانيزه
 • ارائه گزارشهاي كليات روش اجراو روش اجراي تمام مکانيزه و سنتي براي تونلها با درنظر گرفتن برنامه زمانبندي کلي مدنظر کارفرما
 • مرور طراحي هندسي پوشش سگمنتي تونل در مقاطع سگمنت گذاري و طراحی سازه ای سگمنت Inlay
 • طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه پرتال TBM AIDT
 • طراحی جانمايي کلي تاسيسات و فضاهاي تجهيز کارگاه در محوطه ترانشه  واقع در Dyraaba
 • طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.1 از ترانشه پرتال TBM ADIT
 • طراحي الزامات مونتاژ و شروع حفاري TBM NO.2 از ترانشه  واقع در Dyraaba
 • طراحي روش دمونتاژ دو ماشين TBM
 • طراحي سيستم ترابري و برآورد تجهيزات موردنياز
 • طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل، طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل، طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل، طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل
 • طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل شامل طراحي و تهيه مشخصات تجهيزات
 • طراحي تزريق تماسي پشت رينگ و يا سگمنت كف به همراه طرح اختلاط و مشخصات فني مصالح
 • ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي مكانيزه

1391-92

مهندس مستاجرحقیقی

(معاونت مدیرعامل)

تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا

(حفاری تونل انتقال 7/3 کیلومتری با چالزنی و آتشباری)

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

طرح شامل 2 سد RCC، تونل انتقال 7/3 کیلومتری، تونل آب بر 6/15 کیلومتری با قطر داخلی 5/3 متر، شفتها، مغارها و تونل نهایی به طول 4 کیلومتر می باشد که تونلها با دو دستگاه Double Shield TBM و روش چالزنی و آتشباری اجرا خواهد شد.

 

 

 

سریلانکا

شرکت مهندسی فرآب

مطالعات طراحی روش اجرای تونل کوتاه (انتقال) در طرح پروژه چند منظوره ( تونل انتقال آب، احداث سد و نيروگاه) اومااويا - سريلانكا؛ شامل:

 • تهیه گزارش روش حفاری شامل ارائه طراحی الگوی آتشباری
 • ارائه روش اجرای تحکیم موقت
 • طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل، طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل، طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل، طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل
 • ارائه فهرست و برآورد مواد و تجهيزات اصلي عمليات تونلسازي متداول
 • طراحي سيستم ابزاربندي حين اجراي تونل

 

1392

مهندس مستاجرحقیقی

(معاونت مدیرعامل)

طرح پروژه چند منظوره اومااويا - سريلانكا

طرح شامل 2 سد RCC، تونل انتقال 7/3 کیلومتری، تونل آب بر 6/15 کیلومتری با قطر داخلی 5/3 متر، شفتها، مغارها و تونل نهایی به طول 4 کیلومتر می باشد که تونلها با دو دستگاه Double Shield TBM و روش چالزنی و آتشباری اجرا خواهد شد.

 

سریلانکا

شرکت مهندسی فرآب

همکاری در نظارت بر مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم انجام شده توسط مشارکت Poyry-Switzerland و مهاب قدس

همکاری در بازرسی و تست ماشین حفر تونل دوم از نوع Double Shield در کارخانه سازنده 

91-1390

مهندس احدی

(کارشناس ارشد مطالعات)

تونل انتقال آب چمشیر

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

حفاری مکانیزه با Single Shield TBM، طول تونل 5/7 کیلومتر و قطر نهایی 60/4 متر

ایران

شرکت ساختمانی سابیر

خدمات مهندسی طراحی مرحله دوم در پروژه تونل انتقال آب چمشیر؛ شامل:

 • معرفی انواع طرح سگمنت و انتخاب و طراحی هندسه آن
 • تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی در مقاطع عادی و بحرانی
 • طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل در مقاطع عادی و بحرانی براساس استفاده از آرماتور و یا استیل فایبر (steel fiber)

 

1392

مهندس خسروتاش

(مدیر پروژه)

تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم)

حفاری مکانیزه با Double Shield TBM، طول تونل 26 کیلومتر و قطر حفاری 73/6 متر

ایران

شرکت مهندسی رهاب

مستندسازی روند خرید ماشینهای حفر تونل در نه جلد

 

85-1384

مهندس سعدی

(معاونت فنی)

تونل انتقال آب گلاب

حفاری مکانیزه با Double Shield TBM، طول تونل 10 کیلومتر و قطر نهایی 80/3 متر

 

ایران

مهندسین مشاور ستیران

تهیه گزارش بررسی مقدماتی اطلاعات مربوط به تونل اصلی و نهایی نمودن مبانی طراحی

مطالعات طراحی تفصیلی تونل اصلی؛ شامل:

 • تحلیل پایداری تونل اصلی و محاسبه بار وارد بر پوشش نهایی سگمنتی با روشهای تجربی و عددی
 • طراحي هندسی پوشش نهايي سگمنتی تونل اصلی
 • طراحی سازه ای پوشش سگمنتی تونل
 • آب بندی پوشش سگمنتی
 • تزریق تماسی پشت سگمنت
 • ارائه الگوی مناسب جهت طرح ابزار دقیق تونل اصلی
 • طراحی هندسی و سازه ای اتاقک شروع و روش اجرای آن
 • طراحی هندسی و سازه ای تاسیسات باراندازی (Tippler)
 • روش اجرای مکانیزه تونل اصلی با ماشین حفر تونل (TBM)
 • مشکلات حین حفاری با ماشین و معرفی روشهای بهسازی و رفع مشکلات
 • طراحی سیستم ترابری ریلی
 • طراحی خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل، طراحی سیستم روشنایی حین اجرای تونل، طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل، طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل
 • تهیه دستورالعمل ایمنی اجرای مکانیزه
 • خدمات مهندسی تامین کالا؛ شامل: بررسی پیشنهادهای فنی و بازرگانی سازندگان تجهیزات حفاری مکانیزه و انتخاب شرکت سازنده براساس روش امتیازدهی
 • طراحی کارخانه سگمنت

1384

مهندس سعدی

(معاونت فنی)

تونل انتقال آب حلب- سوریه

حفاری مکانیزه با Single Shield TBM، طول تونل 5 کیلومتر و قطر نهایی 60/4 متر

 

سوریه

شرکت ساختمانی سابیربین الملل

همکاری در بازرسی و تحویل ماشین حفر تونل از نوع Single Shield TBM و قالبهای و تجهیزات ساخت سگمنت

طراحی ترانشه ورودی تونل

طراحی جانمایی تجهیز کارگاه

تهیه چارت سازمانی کارگاه

مطالعات طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی

 

1384

مهندس غفارزاده

(معاونت فنی)

تونل انتقال آب نوسود (قطعه دوم)

حفاری مکانیزه با Double Shield TBM، طول تونل 26 کیلومتر و قطر حفاری 73/6 متر

ایران

مهندسین مشاور ایمن سازان

طراحی هندسی و سازه ای کفسازی محوطه و آماده سازی پرتال ورودی همراه با سازه های مربوط به نصب و راه اندازی ماشین حفر تونل از نوع Double Shield

 

1383

مهندس طاهری

(مدیر مهندسی پروژه)

سد و نیروگاه رودبار لرستان

 

ایران

شرکت مهندسی عمران

تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه اجرای فضاهای زیرزمینی و راههای دسترسی به محل پروژه همراه با برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت

1381

مهندس موسوی

(مدیر پروژه)

تونل انتقال آب قمرود (قطعات سوم و چهارم)

حفاری مکانیزه با Double Shield TBM، طول تونل 5/24 کیلومتر و قطر داخلی 8/3 متر

ایران

مهندسین مشاور ایمن سازان

تهیه گزارش مرور پروژه های مشابه با هدف مقایسه شرایط و تصمیمات گرفته شده در تونل قمرود

تهیه گزارش مخاطرات زمین شناسی پیش رو و نحوه کنترل و مقابله با آنها

1382

مهندس شمسی

(مدیر مهندسی پروژه)