کلمات کلیدی توضیحی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی کلمات کلیدی توضیحی رتبه:5.0

هیدروژئولوژی

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مطالعات آب شناسی و هیدروژئولوژی در پروژه­های مختلف تونلسازی در مراحل مختلف طراحی از مطالعات مفهومی تا گزارشهای فنی ادعا برای پیمانکاران را دارد و می­تواند شامل موارد ذیل باشد.

  • بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی و پتانسیل­های آبی منطقه
  • تعیین خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی و اثر آن بر سازه­های بتنی
  • برآورد آب ورودی به تونل
  • خصوصیات کارستی شدن منطقه
  • بررسی اثر تونل بر آبدهی چشمه­ها

برخی از پروژه هایی که این مطالعات توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید:

 

 

نام پروژه و مشخصات کلی

کشور

کارفرما

خدمات ارائه شده

دوره طراحی

نماینده کارفرما

تونل انتقال آب آزاد

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

ایران

مهندسین مشاور آبان پژوه

مطالعات هیدروژئولوژی و برآورد آب ورودی به تونل

1392

مهندس گلشن

(مدیریت عامل)

 

تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

 

سریلانکا

شرکت مهندسی فرآب

مطالعات هیدروژئولوژی و برآورد آب ورودی به تونل

1391-92

مهندس مستاجرحقیقی

(معاونت مدیرعامل)