تونلسازی در سرزمین ایران قدمتی دیرینه دارد که از دوره پیش از اسلام شروع شده و امروزه در شکل مدرن آن ادامه یافته است, در مجموعه تاریخی چاله سی شهرنوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل شهری در زیرزمین به نام مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تونل,طراحی تونل,ماشین حفر تونل,TBM،EPB,شهرزیرزمینی نوش آباد,شهرزیرزمینی اویی,ایران,تونلسازی در ایران,طراحی پل,پل,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی, ژئوتکنیک,زمین شناسی,زمین شناسی مهندسی,هیدروژئولوژی تونلسازی در سرزمین ایران قدمتی دیرینه دارد که از دوره پیش از اسلام شروع شده و امروزه در شکل مدرن آن ادامه یافته است, در مجموعه تاریخی چاله سی شهرنوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل شهری در زیرزمین به نام رتبه:5.0

صفحه اصلی

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

تونلسازی در سرزمین ایران قدمتی دیرینه دارد که از دوره پیش از اسلام شروع شده و امروزه در شکل مدرن آن ادامه یافته است:

 

مثالی از گذشته:

در مجموعه تاریخی چاله سی شهرنوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل شهری در زیرزمین به نام "اویی" وجود دارد که برای همه بازدیدکنندگان شگفت انگیز است. شهر نوش آبادپاِیتخت انوشیروان پادشاه ساسانی می‌باشد که در شمال شهر کاشان و در غرب شهر آران و بیدگل و در ۱۰ کیلومتری کاشان قرار دارد. لازم به ذکر است این مجموعه دارای قدمت ۱۵۰۰ ساله می‌باشد و به دوره ساسانیان مربوط می‌گردد. مجموعه اویی در زیر بافت قدیم شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز گسترده شده و هدف از ساخت آن در سه طبقه زیرزمینی، حفاظت از جان و مال مردم در مواقع ناامنی بوده است. این مجموعه در وسعت هزاران مترمربع در عمق 4 تا 18 متری از سطح زمین واقع است.

مثالی از امروز:

قطار شهری یا همان متروی شهر کهن اصفهان در حال اجرا در خطوط مختلف است. خط یک این پروژه عظیم در مراحل آماده سازی جهت بهره برداری می باشد. این خط به طول 21 کیلومتر با 20 ایستگاه است که در ساخت تونلهای آن از روشهای کندوپوش، نیمه مکانیزه با ماشینهای کله گاوی (Roadheader) و دو دستگاه ماشین حفر تونل از نوع سپر توازنی با فشار زمین (EPB Shielded Tunnel Boring Machine) استفاده شده است.