کلمات کلیدی توضیحی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی کلمات کلیدی توضیحی رتبه:5.0

مطالعات ژئوتکنیک

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

در طراحی فضاهای زیرزمینی، تیم مطالعات ژئوتکنیک ما امکان ارائه پیشنهاد بسته کامل مطالعات زمین شناسی را دارد. در پروژه­های تونلسازی، مطالعات زمین­شناسی و ژئوتکنیکی باید به نحوی انجام شود که تمام خصوصیات زمین که بر روی رفتار تونل موثر هستند را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط زیرسطحی را به خوبی تبیین نماید. در این بخش به بررسی خصوصیات ذاتی زمین پرداخته می­شود و در نهایت داده­های طراحی برای بخش­های دیگر پروژه حاصل خواهد شد.

5 بخش اصلی بررسی­های ژئوتکنیکی در قالب مطالعات زیر از هم تفکیک می شود:

که با کلیک بر روی هر کدام، اطلاعات بیشتری از سوابق این تیم کارشناسی در اختیار شما قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این سوابق تماماً در قالب همین تیم طراحی انجام شده است و به غیر از آن، هرکدام از کارشناسان ما به طور انفرادی سوابق متعدد و مشابه بسیار باارزشی در طراحی، نظارت و اجرای پروژه های تونلسازی و سدسازی دارند.