تیم طراحی تونل یا همان گروه طراحی تونل قابلیت ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی در طراحی فضاهای زیرزمینی,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم را دارد,این خدمات تاکنون به پروژه هایی همانند تونل انتقال کابل کریمخان با حفاری با روش دستی,حفاری تونل با روشهای متداول که تونل نعل اسبی یا همان مقطع تونل نعل اسبی می باشد برای مواردی همچون مطالعات طراحی مرحله اول,مطالعات طراحی مرحله دوم,طراحی تفضیلی,تهیه اسناد برگزاری مناقصه به مهندسین مشاور ری آّب داده شده است, مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی تونل,گروه طراحی تونل,بالاترین سطح خدمات مهندسی,طراحی فضاهای زیرزمینی,تیم طراحی تونل,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم, تونل انتقال کابل کریمخان,حفاری با روش دستی,حفاری تونل با روشهای متداول,تونل نعل اسبی,مقطع تونل نعل اسبی, مطالعات طراحی مرحله اول,مطالعات طراحی مرحله دوم,طراحی تفضیلی,تهیه اسناد برگزاری مناقصه, مهندسین مشاور ری آّب, تیم طراحی تونل یا همان گروه طراحی تونل قابلیت ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی در طراحی فضاهای زیرزمینی,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم را دارد,این خدمات تاکنون به پروژه هایی همانند تونل انتقال کابل کریمخان با حفاری با روش دستی,حفاری تونل با روشهای متداول که تونل نعل اسبی یا همان مقطع تونل نعل اسبی می باشد برای مواردی همچون مطالعات طراحی مرحله اول,مطالعات طراحی مرحله دوم,طراحی تفضیلی,تهیه اسناد برگزاری مناقصه به مهندسین مشاور ری آّب داده شده است, رتبه:5.0

تونلهای انتقال کابل برق

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی از طراحی کامل تونلهای انتقال کابل برق تا تهیه اسناد مناقصه و گزارشهای فنی ادعا برای پیمانکاران را دارد.

برخی از پروژه هایی که به طور کامل توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید:

 

نام پروژه و مشخصات کلی

کشور

کارفرما

خدمات ارائه شده

دوره طراحی

نماینده کارفرما

 

 

 

 

 

 

تونل انتقال کابل کریمخان

حفاری دستی، طول تونل 250 متر و قطر نهایی 5/2 متر

ایران

مهندسین مشاور

ری آّب

مطالعات طراحی مراحل اول و دوم و تهیه اسناد برگزاری مناقصه

 

1386

مهندس رهبر

(مدیر پروژه)