کلمات کلیدی توضیحی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی کلمات کلیدی توضیحی رتبه:5.0

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

 • Tehran metro Line 3: Invert segmet
  Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مطالعات زمین­شناسی مهندسی و ژئوتکنیک با هدف کاربرد در مطالعات تونلسازی در مراحل مختلف طراحی از مطالعات مفهومی تا گزارشهای فنی ادعا برای پیمانکاران را دارد.

 در یک پروژه تونلسازی، بایستی مطالعات زمین­شناسی مهندسی آن نیز با هدف تونلسازی تهیه شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای بخش­های مختلف طراحی پروژه باشد که از جمله آنها می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تعیین خصوصیات زمین شناسی موثر بر انتخاب نوع ماشین حفار تونل و اجزاء اصلی آن
 • تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی موثر بر طراحی بخشهای مختلف پروژه
 •  تعیین پارامترهای حفرپذیری به منظور پیش­بینی نرخ پیشروی
 • تعیین پارامترهای موثر در گزارش ریسک پروژه
 • تعیین عدم قطعیت­های موجود و پیشنهاد مطالعات تکمیلی
 • برآورد مخاطرات زمین­شناسی برای تونل­های مکانیزه و سنتی (سایندگی، کلاگینگ، مچاله شوندگی، انفجار سنگ، تورم، هجوم آب و ...)
 • ظرفیت باربری پی­های سنگی و خاکی
 • تهیه دستورالعمل مطالعات ژئوتکنیک زیرسطحی

برخی از پروژه هایی که به طور کامل توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید:

 

نام پروژه و مشخصات کلی

کشور

کارفرما

خدمات ارائه شده

دوره طراحی

نماینده کارفرما

تونل انتقال آب آزاد

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

ایران

مهندسین مشاور آبان پژوه

مطالعات زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناسی در تونلسازی مکانیزه

1392

مهندس گلشن

(مدیریت عامل)

 

تونل انتقال آب اومااویا سریلانکا

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

 

سریلانکا

شرکت مهندسی فرآب

مطالعات زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناسی در تونلسازی مکانیزه

1391-92

مهندس مستاجرحقیقی

(معاونت مدیرعامل)

تونل انتقال فاضلاب غربی تهران

ایران

شرکت ساختمانی کیسون

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

1392

مهندس مینایی

(معاونت فنی)