تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی از طراحی کامل تونلهای قطارهای شهری (مترو) تا تهیه اسناد مناقصه و برای پیمانکاران را دارد,برخی از پروژه هایی که به طور کامل توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است,درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید, تیم طراحی تونل ما یا همان گروه طراحی تونل بالاترین سطح خدمات مهندسی را در طراحی فضاهای زیرزمینی,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم برای تونلهای مترو,تونل مترو, تونل قطار شهری,تونل قطارشهری,تهیه اسناد مناقصه,گزارشهای فنی ادعا ارائه می دهد, این خدمات به کارفرما,پیمانکار,مشاور,مهندسین مشاور در پروژه های خط A قطار شهری قم, مهندسین مشاور ساحل, طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت), خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه میانی), شرکت ساختمانی الموت, تهیه 4 گزارش فنی جهت بررسی دلایل سایش غیرعادی ماشینهای EPB-TBM پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود, خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه جنوبی), تهیه گزارش فنی جهت بررسی راندمان و میزان مصرف سرمته ماشینهای رودهدر (roadheader) در قطعه جنوبی, خط 6 قطار شهری تهران (قطعات 1 و 2), حفاری مکانیزه با EPB-TBM, حفاری نیمه مکانیزه با 4 دستگاه ماشین رودهدر نیمه سنگین, تونلهای دوقلو, تونل تک خطه,تونل دوخطه, تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه و برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت حفاری مکانیزه براساس فهرست بهای خاص, خط 3 قطار شهری تهران, خط 3 متروی تهران, مطالعات طراحی مرحله دوم برای اجرای مکانیزه تونلهای قطعه 4 از خط 3 متروی تهران, ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه برای این قطعه تونل,معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخات با کارخانه سازنده (Herrenknecht),محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير,نحوه آماده سازی شفت شروع حفاری با ماشین TBM,نحوه نصب و راه اندازی و نهایتاً دمونتاژ ماشین TBM,طراحی ورود و خروج دستگاه در ایستگاههای از قبل اجرا شده (ایستگاه راه آهن),طراحی سیستم ترابری,خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم برق رسانی, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل, طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل, طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل,تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرای تونل,تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan),طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت,نحوه آب بندی تونل,تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونلهای خط 3 تهران,تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل, مهندسین مشاور طاها, سازمان همکاری ره طرح ارائه شده است, مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی تونل,گروه طراحی تونل,بالاترین سطح خدمات مهندسی,طراحی فضاهای زیرزمینی,تیم طراحی تونل,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم, تونلهای مترو,تونل مترو,طراحی تونل قطار شهری,تونل قطارشهری,تهیه اسناد مناقصه,گزارشهای فنی ادعا,کارفرما,پیمانکار,مشاور,مهندسین مشاور,خط A قطار شهری قم, مهندسین مشاور ساحل, طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت), خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه میانی), شرکت ساختمانی الموت, تهیه 4 گزارش فنی جهت بررسی دلایل سایش غیرعادی ماشینهای EPB-TBM پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود, خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه جنوبی), تهیه گزارش فنی جهت بررسی راندمان و میزان مصرف سرمته ماشینهای رودهدر (roadheader) در قطعه جنوبی, خط 6 قطار شهری تهران (قطعات 1 و 2), حفاری مکانیزه با EPB-TBM, حفاری نیمه مکانیزه با 4 دستگاه ماشین رودهدر نیمه سنگین, تونلهای دوقلو, تونل تک خطه,تونل دوخطه, تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه و برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت حفاری مکانیزه براساس فهرست بهای خاص, خط 3 قطار شهری تهران, خط 3 متروی تهران, مطالعات طراحی مرحله دوم برای اجرای مکانیزه تونلهای قطعه 4 از خط 3 متروی تهران, ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه برای این قطعه تونل,معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخات با کارخانه سازنده (Herrenknecht),محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير,نحوه آماده سازی شفت شروع حفاری با ماشین TBM,نحوه نصب و راه اندازی و نهایتاً دمونتاژ ماشین TBM,طراحی ورود و خروج دستگاه در ایستگاههای از قبل اجرا شده (ایستگاه راه آهن),طراحی سیستم ترابری,خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم برق رسانی, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل, طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل, طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل,تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرای تونل,تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan),طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت,نحوه آب بندی تونل,تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونلهای خط 3 تهران,تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل, مهندسین مشاور طاها, سازمان همکاری ره طرح, تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی از طراحی کامل تونلهای قطارهای شهری (مترو) تا تهیه اسناد مناقصه و برای پیمانکاران را دارد,برخی از پروژه هایی که به طور کامل توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است,درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید, تیم طراحی تونل ما یا همان گروه طراحی تونل بالاترین سطح خدمات مهندسی را در طراحی فضاهای زیرزمینی,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم برای تونلهای مترو,تونل مترو, تونل قطار شهری,تونل قطارشهری,تهیه اسناد مناقصه,گزارشهای فنی ادعا ارائه می دهد, این خدمات به کارفرما,پیمانکار,مشاور,مهندسین مشاور در پروژه های خط A قطار شهری قم, مهندسین مشاور ساحل, طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت), خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه میانی), شرکت ساختمانی الموت, تهیه 4 گزارش فنی جهت بررسی دلایل سایش غیرعادی ماشینهای EPB-TBM پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود, خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه جنوبی), تهیه گزارش فنی جهت بررسی راندمان و میزان مصرف سرمته ماشینهای رودهدر (roadheader) در قطعه جنوبی, خط 6 قطار شهری تهران (قطعات 1 و 2), حفاری مکانیزه با EPB-TBM, حفاری نیمه مکانیزه با 4 دستگاه ماشین رودهدر نیمه سنگین, تونلهای دوقلو, تونل تک خطه,تونل دوخطه, تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه و برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت حفاری مکانیزه براساس فهرست بهای خاص, خط 3 قطار شهری تهران, خط 3 متروی تهران, مطالعات طراحی مرحله دوم برای اجرای مکانیزه تونلهای قطعه 4 از خط 3 متروی تهران, ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه برای این قطعه تونل,معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخات با کارخانه سازنده (Herrenknecht),محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير,نحوه آماده سازی شفت شروع حفاری با ماشین TBM,نحوه نصب و راه اندازی و نهایتاً دمونتاژ ماشین TBM,طراحی ورود و خروج دستگاه در ایستگاههای از قبل اجرا شده (ایستگاه راه آهن),طراحی سیستم ترابری,خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل, طراحی سیستم برق رسانی, طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل, طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل, طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل, طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل, طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل,تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرای تونل,تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan),طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت,نحوه آب بندی تونل,تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونلهای خط 3 تهران,تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل, مهندسین مشاور طاها, سازمان همکاری ره طرح ارائه شده است, رتبه:5.0

تونلهای مترو

 • Tehran metro Line 3: Invert segmet
  Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات مهندسی از طراحی کامل تونلهای قطارهای شهری (مترو) تا تهیه اسناد مناقصه و گزارشهای فنی ادعا برای پیمانکاران را دارد.

برخی از پروژه هایی که به طور کامل توسط این تیم انجام شده در ادامه معرفی شده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این پروژه ها از تماس با ما دریغ نفرمایید:

 

نام پروژه و مشخصات کل

کشور

کارفرما

خدمات ارائه شده

دوره طراحی

نماینده کارفرما

 

 

 

 

 

 

خط A قطار شهری قم

حفاری مکانیزه با EPB-TBM، طول تونل 12 کیلومتر و قطر حفاری 40/9 متر

ایران

مهندسین مشاور ساحل

طراحی مرحله اول و دوم کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت)

1391-92

مهندس شمسی

(جانشین مدیرعامل)

خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه میانی)

حفاری مکانیزه با EPB-TBM، تونلهای دوقلو هرکدام به طول 5/4 کیلومتر و قطر نهایی 90/5 متر

ایران

شرکت ساختمانی الموت

تهیه 4 گزارش فنی جهت بررسی دلایل سایش غیرعادی ماشینهای EPB-TBM پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود

1388

مهندس مسعودی

(مدیریت عامل)

 

خط 1 قطار شهری اصفهان (قطعه جنوبی)

حفاری نیمه مکانیزه با 4 دستگاه ماشین رودهدر نیمه سنگین، تونلهای دوقلو هرکدام به طول 7/3 کیلومتر و قطرهای نهایی 6 و 8 متر

ایران

شرکت ساختمانی الموت

تهیه گزارش فنی جهت بررسی راندمان و میزان مصرف سرمته ماشینهای رودهدر (roadheader) در قطعه جنوبی

1386

مهندس مسعودی

(مدیریت عامل)

 

خط 6 قطار شهری تهران (قطعات 1 و 2)

حفاری مکانیزه با EPB-TBM، تونلهای تکی به طول 18 و 12 کیلومتر و قطر نهایی 15/8 متر

ایران

مهندسین مشاور طاها

تهیه اسناد فنی شرکت در مناقصه و برآورد احجام و هزینه انجام کار با آنالیز قیمت حفاری مکانیزه براساس فهرست بهای خاص

1386

مهندس نوجوان

(مدیر پروژه)

خط 3 قطار شهری تهران (قطعات 4)

(برای اطلاعات بیشتر برروی نام پروژه کلیک نمایید)

حفاری مکانیزه با EPB-TBM، تونل تکی به طول 7 کیلومتر و قطر نهایی 15/8 متر و قطر حفاری 20/9 متر

ایران

سازمان همکاری

ره طرح

مطالعات طراحی مرحله دوم برای اجرای مکانیزه تونلهای قطعه 4 از خط 3 متروی تهران؛ شامل:

 • ارائه کلیت روش اجرای تمام مکانیزه برای این قطعه تونل
 • معرفی بخشهای مختلف ماشین سپر و سیستم پشتیبانی آن و تعیین حداقل مشخصات فنی موردنیاز همراه با نهایی کردن مشخات با کارخانه سازنده (
 • محاسبه پايداري سينه كار و تخمين فشار مورد نياز براي نگهداري سينه كار در طول مسير
 • نحوه آماده سازی شفت شروع حفاری با ماشین TBM
 • نحوه نصب و راه اندازی و نهایتاً دمونتاژ ماشین TBM
 • طراحی ورود و خروج دستگاه در ایستگاههای از قبل اجرا شده (ایستگاه راه آهن)
 • طراحی سیستم ترابری
 • خدمات فنی حین اجرا؛ شامل: طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل، طراحی سیستم برق رسانی، طراحی سیستم هوای فشرده حین اجرای تونل، طراحی سیستم زهکشی و آبکشی حین اجرای تونل، طراحی سیستم آبرسانی حین اجرای تونل، طراحی سیستم ابزاربندی و کنترل نشست حین اجرای تونل، طراحی سیستم ارتباطات حین اجرای تونل
 • تهیه و تدوین برنامه ایمنی حین اجرای تونل
 • تهیه گزارش برنامه مدیریت ریسک های مسیر تونل (Risk Management Plan)
 • طراحی تزریق تماسی پشت سگمنت
 • نحوه آب بندی تونل
 • تهیه برنامه زمانبندی اجرای تونلهای خط 3 تهران
 • تهیه چارت سازمانی کارگاه برای اجرای مکانیزه تونل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1387-88

مهندس اتابک

(مدیریت عامل)